• facebook
  • instagram

חלקי מנוע

חלקי מנוע לטרקטור, מנועים חדשים ומנועים מפירוק

עדשכדשגדגשעכל חלקי המנועים הנמכרים בטרקטורים בשן קמינס, פרקינס, איסוזו, קובוטה ודויטש באיכות מעולה.

ניתן להשיג בבשן חלקי פרקינס מקוריים לכל דגמי המנועים. מנועי פרקינס לטרקטורים, מחפרונים, מלגזות וכלי צמ"ה נוספים. מלאי גדול וחלקים חדשים במחירים זולים במיוחד ובהיקף גדול עם מבצעים, הנחות וייעוץ נכון לגבי אופי החלק, שימושו והרכבתו.

חלקים מקוריים למנוע פרקינס
חלקי מנוע
חלקי מנוע
חלקי מנוע
חלקי מנוע