• facebook
  • instagram

משאבות הידראוליות

משאבות הידראוליות לטרקטור ולמלגזה  חדשות, ישנות ומשופצות ג'י סי בי , טרקס, מניטו, בובקט, וולוו, הידרומק, גייל, הייסטר, ומשאיות, למחפרונים לשופלים מלגזות וטלסקופים .

המשאבות מקוריות ומספקים איכותיים בלבד, במחירים נוחים.