• facebook
  • instagram

לוקטייט

Loctite דבקים וחומרים

אבטחת ברגים ומיסבים

בבשן מפיצה רשמית בתחום הצמ"ה למוצרי הנקל-לוקטייט בישראל. נועלי תבריגים לכל סוגי המתכות והמשטחים, אוטמים ומונעים שחרור בעת רעידות.